Консултантски услуги и обучения

Подготовка,управление,мониторинг,оценка,проекти,финансирани,програми на Европейския съюз,финансови инструменти,финансови институции,Организиране,провеждане,технически проекти,междулабораторни сравнения,Акредитиран Провайдер,Разработване,внедряване,системи за управление,международни стандарти,ISO,Организиране и провеждане на обучения от лицензиран център за обучения,Изработка на стратегически документи