;
Услуги

Energy psyhology | МОГА ДА ПОМОГНА КОГАТО

energypsyhology.com

Потърсете ме ако: Ако изпитвате дълго време силна тъга и трудност при продъжаване на живота Продължаваща дълго време мъка, тъга, вина или друго отрицателно чувство или емоция Самообвинения и обвинения към себе си и другите Отказ от поемане на отговорност, за своята част от случилото се Желание да се стои в състояние на ЖЕРТВА с цел получаване на внимание и грижи повече от необходимото Негативно отношение към себе си и живота Не желание за опит да се създадат нови връзки Само саботиране и посъзнателно избиране на партньори или връзки, които нямат бъдеще. Живот в самота и изолираност