;
Услуги

Energy psyhology | Мога да съм Ви полезна за постигане на баланс работа \/ личен живот

energypsyhology.com

Свръх ангажираност за постигане на цели и интереси, които не са изцяло ваши или са в незвъзможност за постигане само от вас Бягство от себе си в работата Разрешаване на личностни проблеми чрез свръх работа и ангажименти, за да не мислите за тях Силен стрес, често боледуване Липса на други интереси, хобита и желание за общуване и правене или опитване на нови неща Загубен или слаб интерес към семейство, приятели, близки Индентифициране и оценяване само през призмата на работата и постиженията в нея Свръх заетост и липса на желание за почивка