;
Новини

Приемат се заявки по всички обявени технически проекти през 2019 г.

infea.bg

Уважаеми колеги, Ръководители на Лаборатории и Органи за контрол,


Акредитираният Провайдер при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД Ви уведомява, че актуализираната Програма за изпитвания за пригодност чрез междулабораторни сравнения се изпълнява успешно в 10-те области за 2019 г. при наличието на внедрен гъвкав подход – в настоящия момент се приемат заявки по всички обявени технически проекти през 2019 г., като всяка лаборатория или орган за контрол може да участва по един или повече прилагани методи за характеристика. Разпратени са проби по следните проекти, като участниците своевременно са уведомявани за датите:


1. ТП № IP-137/2019 по продукт „Детергент – битов химичен препарат“ по физикохимични характеристики

2. ТП № IP-124/2019 по продукт „Въглища лигнитни“ по физични и физикохимични характеристики

3. ТП № IP-64/2019 по продукт „Котелно гориво (мазут)“ по физични и физикохимични характеристики

4. ТП № IP-119/2019 по продукт „Тъкан смес памук/синтетика“ по физични и физикохимични характеристики

Изготвени са съпроводителните документи и предстои разпращане на проби в периода 15-25 септември, 2019 г. по останалите проекти, както следва:

1. ТП № IP-123/2019 по продукт „Подземни води (изворни)“ на пет нива, при определяне на физикохимични, сензорни и микробиологична характеристики, ПАВ, радионуклиди.

2. ТП № IP-81/2019 по продукт „Вода отпадъчна производствена“ по физикохимични характеристики.

3. ТП № IP-26/2019 по продукт „Шоколадово (сладкарско) изделиe“ по физикохимични характеристики.

4. ТП № IP-51/2019 по продукт „Яйчен продукт“ на три нива, при определяне на физикохимични, микробиологична и органолептични характеристики.

5. ТП № IP-73/2019 по продукт „Бяло саламурено сирене от краве мляко“ на четири нива, при определяне на физикохимични, микробиологична и органолептични характеристики, както и определяне чистотата на млечната мазнина чрез газхроматографски анализ на триглицеридите (Референтен метод по EN ISO 17678) – нормативно изискване.

6. ТП № IP-108/2019 по продукт „Вино розе сухо“ по физикохимични характеристики

7. ТП № IP-84/2019 по продукт „Плодова ракия (сливова)“ по физични и физикохимични характеристики

8. ТП № IP-92/2019 по продукт „Реактивно гориво Jet A-1“ по физични и физикохимични характеристики

9. ТП № IP-138/2019 по продукт „Етерично лавандулово масло“ по физични, физикохимични и органолептични характеристики

10. ТП № IP-140/2019 по продукт „Почва черноземна“ по физични и физикохимични характеристики

Очакваме Ваши предложения за допълнителни характеристики по горепосочените проекти.


От всички проекти без материалите „води“, ще бъдат произведени и предоставени безвъзмездно на участниците референтни (сравнителни) материали, създадени по процедура „междулабораторна сертификация”.


Чрез участието си в проект не само доказвате техническа компетентност на Вашата лаборатория, но и верифицирате прилаганите методи.


При съвместно подаване на заявки по 2 и повече проекти, ползвате 20 % отстъпка в общата цена.


Очакваме Вашите заявки! Актуализираната Програма за провеждане на изпитвания за пригодност чрез технически проекти до края на 2019 г. може да намерите в директория „Акредитиран Провайдер“ на интернет страницата на Фирмата, където е налична и програмата за периода 2015 г. – 2022 г. Програмата за 2019-та година се представя в прикачен файл.


Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789, e-mail: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт.


Поздрави: д-р Марина Георгиева, 03.09.2019 г.