;
Събития

Програма Трениране на Успешни Учители –представяне в Хасково

infea.bg

8 октомври 2019 г., вторник, от 18:30 ч. до 19:30 ч.

Зала Знание, бул. Съединение 10, Хасково


Представяне на програма "ТРЕНИРАНЕ НА УСПЕШНИ УЧИТЕЛИ"

Вход: СВОБОДЕН


Програмата Teacher Effectiveness Training (TET) на д-р Томас Гордън е с еквивалент на български език Трениране на Успешни Учители (ТУУ). Преподава се в над 40 страни по света, в България от 2013 г. Едноименната книга на д-р Томас Гордън е преведена и достъпна за българските учители благодарение на издателство "Колибри".


ФИЛОСОФИЯ


Програмата е насочена към:


Учители и възпитатели в детски градини и предучилищно образование;

Учители и възпитатели заети в сферата на основното и средно образование;

Преподаватели във висшите училища;

Специалисти, работещи с деца и семейства, психолози, социални педагози, социални работници;

Специалисти в сферата на неформалното образование;

Ръководители на образователни институции и социални услуги;

Други специалисти, работещи с деца и млади хора.


Ползи от T.E.T. за обучените професионални кадри:


- по-малко проблеми с дисциплината;

- по-малко стрес на работното място;

- благоприятна атмосфера както за процеса на преподаване така и на процеса на учене;

- по-малко конфликти в класната стая;

- повишаване на професионалната компетентност, ефективно управление на учебния и възпитателен процес.


Teacher Effectiveness Training (TET) е създадена през 1965 г. от три пъти номинирания за Нобелова награда за мир американски психолог д-р Томас Гордън. Това е програма, която дава възможност на хиляди учители и възпитатели да се запознаят и обучат в умения за ефективно общуване и разрешаване на конфликти, необходими за създаване и поддържане на ефективна учебна среда. ТЕТ се преподава само от инструктори и представители обучени и отличени със сертификат от организацията на д-р Томас Гордън, Gordon Training International.


Сертифицирани инструктори за град Хасково:

Мария Кунчева - психолог, кариерен консултант и сертифициран инструктор по програма ТУУ и програма ТУР.

Йорданка Дикова - главен начален учител и сертифициран инструктор по програма ТУУ и програма ТУР.


Програмата Трениране на Успешни Учители (ТУУ ) не е лекционен курс, а практическа подготовка в рамките на 30 часа, с последователна структура. По достъпен и интересен начин участниците усвояват уменията и практическите задачи.


СТРУКТУРА


Курсът по Т.Е.Т. е баланс между инструкторски презентации, групови дискусии, лично споделяне и дейности за изграждане на умения. В курса са включени кратки лекции, демонстрации, ролеви игри, задачи за приложение, аудиовизуални материали.


TET учи на умения за ефективна конфронтация, умения за активно слушане, методология за решаване на конфликти, методи за промяна на средата, методи за създаване на учебни правила.


В основата на философията на програмата е качеството на взаимоотношението учител-ученик, което е от решаващо значение и е много по-важно от това какъв предмет преподава учителя и как преподава.


Над 7 милиона души са обучени по модела Гордън, в почти 50 страни по света и на над 30 езика.


За 50 годишното си съществуване програмата ТЕТ се е доказала като универсална, приложима към всеки културен и етнически произход.