;
Курсове

Курсове с квалификационни кредити по модела Гордън, Пловдив 2019

infea.bg

от 9.11 в 9:00 ч. до 10.11 в 14:00 ч.

Занималнята на Маги, Пловдив


Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в практически курс за педагогически специалисти с издаване на квалификационни кредити по международните образователни програми „Трениране на Успешни Учители“ – (ТУУ) и Трениране на Успешни Родители (ТУР) на д-р Томас Гордън в Пловдив.


Обученията са отворени както за екипи на образователни организации(училища, детски градини ,университети) така и за индивидуални участници работещи в сферата на формалното и неформално образование , студенти и родители на деца от всички възрастови групи.


Датите на обученията през Ноември 2019 са както следва:

9-10.11.2019 Практически курс по програмата Трениране на Успешни Учители , Модул 1

16 уч. часа, присъствена форма, 1 квалификационен кредит


9-10.11.2019 Практически курс по програмата Трениране на Успешни Родители

16 уч. часа , присъствена форма, 1 квалификационен кредит


Такса участие за всеки модул е 90 лв. на участник в група до 20 човека

Място на провеждане

Занималнята на Маги /Централна градска част

Ул.Авксентий Велешки 38, ет 3

Пловдив

Повече информация на: http://gordonbulgaria.com/forthcoming.html


Датите на обученията през Декември 2019 :

7-8.12.2019 Практически курс по програмата Трениране на Успешни Учители , Модул 2

16 уч. часа , присъствена форма , 1 квалификационен кредит


7-8.12.2019 Практически курс по програмата Трениране на Успешни Родители

16 уч. часа , присъствена форма, 1 квалификационен кредит


Такса участие за всеки модул е 90 лв на участник в група до 20 човека

Място на провеждане

Занималнята на Маги /Централна градска част

ул. Авксентий Велешки 38, ет 3

Пловдив

Изисква се предварителна заявка участие /потвърждение

info@gordonbulgaria.com

gordonbulgaria@gmail.com


Обучители

Дарина Георгиева, Сертифициран обучител и представител за България

На Gordon Training International

Нейка Бакърлиева, Сертифициран Обучител, гр. Пловдив

Елена Генчева, Сертифициран Обучител, гр. Пловдив


Образователните програми „Трениране на Успешни Родители“ (ТУР) и „Трениране на Успешни Учители“ (ТУУ) по модела на д-р Томас Гордън са одобрени със заповед № РД 09-994/07.06.2018 от МОН и вписани в информационния регистър по чл.229 от Закона за Предучилищното и Училищно образование.За повече информация посетете: www.gordonbulgaria.com/Обучения с Кредити


Изисква се предварителна заявка участие /потвърждение

info@gordonbulgaria.com

gordonbulgaria@gmail.com

www.gordonbulgaria.com/Предстоящо


0898579018 , Дарина Георгиева , представител на Gordon Training International

0884202424, Нейка Бакърлиева , обучител, Пловдив

0893628020, Елена Генчева , обучител, Пловдив


Данни на обучителната организация

ЕИК/БУЛСТАТ 204706357

Гордън Груп България 2017 ЕООД

Бургас, ул. Константин Фотинов 22