;
Събития

Публична лекция „От студенти за студенти“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Зала 512 Организатор: департамент \u201EАрхитектура\u201C Съорганизатор: ЕАСА България Водещи: Ивета Донева, студент по Архитектура, 4-ти курс, НБУ Ралица Карамусалова, студент по Архитектура, 5-ти курс, НБУ Модератор: гл. ас. д-р арх. Весела Попова Участници: студенти и преподаватели от МП \u201EАрхитектура\u201C ЕАСА е международна европейска мрежа от студенти. Провокирана от желанието за споделяне и вдъхновение между студентите по Архитектура от цяла Европа, ЕАСА България дава поле за комуникация и на локално ниво. Mежду \u201EЕАСА България\u201C и Нов български университет е сключено Рамково споразумение.