;
Събития

Публична лекция „Очакванията на модерната организация към уменията и знанията на служителите“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Организатори:  Център за кариерно развитие  обучителни ресурси и Байер България ЕООД Лектори:  Люба Паунова \u2013 Ръководител Човешки ресурси на Байер за Групата държави Румъния, България и Молдова По време на лекцията си Люба Паунова ще сподели своя професионален опит и ще даде ценни насоки и полезни съвети на студентите относно ключовите умения и знания, които една модерна организация очаква да открие в бъдещите си служители. Люба Паунова е Ръководител Човешки ресурси за Байер в България, Румъния и Молдова. Преди да се присъедини към Байер през 2015г, Люба Паунова е била Мениджър Човешки ресурси в Алфа Финанс Холдинг, където е отговаряла за групата от компании, част от холдинга. Нейното професионално развитие започва в Юробанк И ЕФ Джи България като част от екипа \u201EОбучение и развитие\u201C, като последната позиция, която е заемала там е била Мениджър Човешки ресурси \u2013 Централно управление и дъщерни компании. Люба Паунова има магистърска степен по стратегическо управление от Софийския университет и е асоцииран член на Chartered Institute of Personnel and Development \u2013 CIPD.