;
Събития

Публична лекция „Видове мултимедия при изграждане на сценично пространство“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 2, зала 504 Организатор: департамент \u201EИзящни изкуства\u201C Лектор: ас. д-р Христина Дякова Публичната лекция ще обхваща и анализира видовете мултимедии, приложими при изграждането на среда за спектакъл в театрално или алтернативно пространство. Ще бъдат разгледани техническите и творчески аспекти на мултимедийният способ за построение на Сценография. Пред аудиторията ще бъдат показани добри примери от световната практика и резултати от научно-изследователската дейност на лектора.