;
Събития

Конкурс за Студентски труд и стаж за есенен семестър 2019\/2020 г. - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

В Нов български университет е разработена система за студентски труд и стаж. Два пъти в годината \u2013 в началото на всеки семестър, университетските структури заявяват необходимостта си от студенти, които да работят почасово. Подробна информация за работните места и за условията за кандидатстване по системата за студентски труд и стаж се публикува в уебсайта и на информационните табла в Университета и се предоставя за запознаване на студентите в Студентски център (корпус 1, централно фоайе). Подборът на студентите се извършва по документи и с интервю. Заплащането е почасово. Условията за кандидатстване са: Информация за свободните работни места   Краен срок за подаване на документи: 02.12.2019 г.