;
Събития

Семинар „30 години от масовото изселване на български турци в Турция – антропологичен поглед“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Библиотека, Семинарна зала Организатор: департамент \u201EАнтропология\u201C Водещ: проф. д-р Магдалена Елчинова Модератор: гл. ас. д-р Росица Генчева Участници: Преподаватели и студенти от деп. \u201EАнтропология\u201C, гости Лекторът ще представи наблюдения от свои теренни изследвания в Измир, Одрин и Истанбул. Проф. Елчинова повече от 10 години изследва българските турци, изселници в Турция на различни места в България и Турция и през призмата на миграционните и гранични изследвания.