;
Събития

Публична лекция „Организация на противодействието срещу престъпленията, свързани с културно-историческите ценности“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 2, Зала 115 Организатор: департамент \u201EНационална и международна сигурност\u201C Лектор: Главен инспектор Ангел Папалезов Модератор: д-р Тихомир Стойчев Участници: преподаватели и студенти България със своето историческо минало се е формирала като средоточие на различни култури, представени от дълбока древност до наши дни. Както културното и духовно пространство са елемент от средата и пространството на сигурността, така собственото ни културно-историческо наследство е сред елементите на националния ни дискурс. А неговото опазване е дълг на цялото общество. И разбира се, на специалните и специализирани служби, сред които основна роля има МВР. Главен инспектор Ангел Папалезов е началник на Сектор \u201EПрестъпления, свързани с културно-историческите ценности\u201C в Главна Дирекция Национална полиция. Служител с дългогодишен стаж и опит по въпросната линия.