;
Събития

Изложба „Опит за летене“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Галерия \u201EЛюбен Гайдаров\u201C, гр. Перник Организатори: департамент \u201EИзящни изкуства\u201C департамент \u201EМузика\u201C Куратори: доц. Валентин Савчев доц. д-р Ралица Мирчева Участници: студенти от департаментите Изящни изкуства и Музика