;
Събития

Класически концерт - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Галерия УниАрт Организатор: департамент \u201EМузика\u201C Водещи: доц. д-р Десислава Щерева гл. ас. д-р Златка Ангелова Участници: студенти от БП \u201EМузика\u201C и МП \u201EКласическа музика\u201C В програмата произведения от Скарлати соната К.386 в фа минор, Шопен етюд оп. 25 № 11, Рахманинов етюд оп. 39 № 5, Шопен първа балада и др.