;
Събития

Изнесен открит урок - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

- от 11:00 ч. - от 11:50 ч. - от 12:40 ч. Организатор: департамент \u201EТеатър\u201C Водещ и модератор: гл. ас. д-р Антоанета Петрова Участници: студенти от курс Автобиографичен пърформанс Представяне на работата на студентите от курс ТЕАВ702 \u201EАвтобиографичен пърформанс\u201C БП \u201EТеатър\u201C през есенния семестър на 2019\/2020 г. с преподавател гл. ас. д-р Антоанета Петрова. Гл. ас. д-р Антоанета Петрова е завършила първия випуск на НБУ - Департамент \u201EТеатър\u201C и има дългогодишен опит като преподавател в Департамент \u201EТеатър\u201C в НБУ. Участва като педагог и актриса в много от представленията на УТ на НБУ.