;
Събития

Представяне на нов брой на Университетски дневник „Цветовете на есента“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Център за книгата \u2013 книжарница Организатори: Център за книгата Редакционната колегия на Университетски дневник Модератор: Христо Чукурлиев Участници: редакционната колегия на Университетски дневник и автори на статии в броя Новият брой на Университетски дневник е есенен \u2013 като цветове, като емоция, като излъчване. Редакционната колегия на списанието се надява с представянето на поредния му брой да привлече не само повече читатели, но също така и автори, които да споделят с университетската аудитория своите преживявания, мисли и виждания. Редакционната колегия този път е с разширен състав като за сътрудници са привлечени гл. ас. д-р Методи Методиев (департамент \u201EИстория\u201C)  и Елена Гюрова (\u201EВъншни комуникации\u201C на НБУ), както и има нов дизайнер \u2013 Жанет Цанова.