;
Събития

Комуникационна кампания „Microsoft 365 for education“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

27 ноември \u2013 310 аудитория \u201EПроф. Петър Мутафчиев и проф. Вера Мутафчиева\u201C 27 и 28 ноември \u2013 корпус 2, фоайе, етаж 1 Организатори: Microsoft България DELL България Softline България ЦСА отдел \u201EВътрешни комуникации\u201C Лектор: доц. д-р Николай Нетов, ръководител на катедра \u201EСтатистика и иконометрия\u201C, Стопански факултет, СУ \u201EСв. Климент Охридски\u201C Участници: студенти на Нов български университет 27 ноември \u201311:20 \u2013 12:50 часа \u2013 лекция 27 и 28 ноември \u2013 10:00 \u2013 16:00 часа Кампанията, организирана в партньорство с Microsoft България и DELL България, ще има за цел да повиши информираността на студентите, относно правото им на напълно безплатно ползване на \u201EMicrosoft 365 for education\u201C, разяснявайки им първоначалните стъпки за активация, както и всички основни функционалности, които биха им били полезни в образователния процес. По време на неформалната \u201EMicrosoft 365 for education\u201C лекция, доц. д-р Николай Нетов, ръководител на катедра \u201EСтатистика и иконометрия\u201C в Стопанския факултет на СУ \u201EСв. Кл. Охридски\u201C, ще разясни стъпките за начална регистрация и активация, както и ще демонстрира всички ключови функционалности на \u201EMicrosoft 365 for education\u201C пред студентите. С цел максимална полезност на кампанията организаторите планират двудневна кампания на 27 и 28 ноември във фоайето на корпус 2, където ще отговарят на всички възникнали въпроси и ще раздават \u201EMicrosoft 365 for education\u201C печатни информационни материали сред студентите. Доц. д-р Николай Чудомиров Нетов е ръководител на катедра \u201EСтатистика и иконометрия\u201C в Стопанския факултет на СУ \u201EСв. Кл. Охридски\u201C. През последните петнадесет години той има възможност да работи в редица международни научни, научно-приложни и образователни проекти в сътрудничество с голям брой колеги от целия свят. Доц. Нетов е член е на Борда на директорите на Сдружението на завършилите Стопанския факултет, което е най-голямото и най-старото алумни сдружение в страната с над 7 000 активни членове. През 2014 г. доц. Нетов получи годишната награда за инициирания и ръководен от него проект \u201EКариера в ИТ\u201C, като най-добър за 2013 г. проект, реализиращ сътрудничество между бизнеса и НПО. През 2015 г. ръководеният от доц. Нетов проект \u201EКариера в ИТ\u201C получи отличие в категория \u201EИнвеститор в знанието\u201C по време на тринадесетите годишни награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите.