;
Новини

МЪЛЧАЛИВО

infea.bg

Експресия


Градина, пълна с цветя,

с букет от аромати,

проблясва сутрешна роса - заражда се деня!

Със свежест пълна е душата,

облива светлина,

вълните слънчени огряват в най-закътани места.

Изпълва доброта сърцата и

красота донася там.

Така е леко на тъгата и

бързо отминава тя.


"Мълчаливо" Ирена Иванова, 2019 г.

Издателство "Екрие"


Красивата и стилна стихосбирка "Мълчаливо" на д-р Ирена Иванова е пример за реализирана съкровена мечта в 64 страници, изпълнени с трийсет авторски картини и текстове.


МЪЛЧАЛИВО ще срещнете и разкриете любовта.


МЪЛЧАЛИВО ще разгръщате страница по страница авторски картини и текстове на жена, творец по душа, с усет към красивото и изкуството, с невероятен дух и с вълшебни пръсти.


Подарък за любим човек?!

https://www.ecrier.bg/