;
Събития

ROUND KEYBOARD - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Камерна зала \u201EПроф. Райна Михайлова\u201C 501 Организатори: департамент \u201EМузика\u201C гл. ас. д-р Златка Ангелова Водещ: гл. ас. д-р Златка Ангелова Модератори: студенти и преподаватели Участници: студенти от БП \u201EМузика\u201C, МП \u201EПоп и джаз музика\u201C, майнър програма \u201EМузика\u201C Ще се представят похвати в обучението на базов инструмент пиано. Ще се обсъди как пианото се използва като средство за междуличностна комуникация, изграждане на взаимоотношения и решаване на възникнали житейски въпроси. Ще бъдат изпълнени музикални произведения от студенти, обучаващи се при гл. ас. д-р Златка Ангелова. Гл. ас. д-р Златка Ангелова е пианист и клавирен педагог. През годините развива активна концертна дейност предимно като камерен изпълнител в различни по вид състави в България и чужбина. През 2003 с пианиста Марио Ангелов сформират клавирно дуо и правят премиерни изпълнения в България на произведения за четири ръце. Ангелова е работила като преподавал по пиано в НМУ \u201EЛюбомир Пипков\u201C и корепетитор във Вокалния факултет на НМА \u201EПроф. Панчо Владигеров\u201C. От 1999 е щатен асистент по пиано в Нов български университет. В периода 2005\/2006 е директор на магистърска програма \u201EМузикално майсторство\u201C. Придобива научна и образователна степен \u201Eдоктор\u201C по професионално направление 08.03. \u201EМузикално и танцово изкуство\u201C, научна специалност: \u201EМузикознание и музикално изкуство\u201C в Нов български университет, 2015. От месец ноември 2016 е главен асистент, а от месец април 2017 е програмен консултант на общообразователните курсове по изкуства, социални умения и чужд език в Нов български университет.