;
Събития

„Защо да изучаваме испански език. Официални сертификати за владеене на испански език“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 2, Зала 402 Организатор: департамент \u201EЧужди езици и култури\u201C Водещ: Мария Луиса Сантос Гарсия, директор на Институт Сервантес - София Модератор: гл. ас. д-р Даниела  Александрова Участници: преподавателите и студентите от департамент \u201EЧужди езици и култури\u201C, както и всички студенти изучаващи испански език Събитието цели да представи значението на испанския език в съвременния свят и практическите ползи от изучаването му, както и да запознае студентите с новите формати на сертификатите за испански език. Семинарът ще е полезен както за преподавателите по чужд език от департамента, така и за студентите от общообразователните чуждоезикови курсове на НБУ. Г-жа Мария Луиса Сантос Гарсия е новия директор на Институт Сервантес \u2013 София, с който НБУ има дългогодишно сътрудничество.