;
Книжарница

Словесни кръгозори – Лъчезар Селяшки – Книжарница Ерго

store.ergobooks.eu

Сборникът съдържа литературна критика (рецензии и отзиви) за около 20 издадени досега поетически и прозаически (в това число две преводни \u2013 на полски и на италиански език) книги на Лъчезар Селяшки. Рецензиите са придружени от факсимилета на първата корица на съответната книга. Във втората част на книгата следват осем интервюта с автора, публикувани преди това в периодичния печат и в книгата с интервюта \u201EЗа Полша с любов. Българските гласове на полската литература\u201C. Третата част на \u201EСловесни кръгозори\u201C съдържа писма от и до Лъчезар Селяшки, свързани преди всичко с творчеството, както и поетически посвещения.