;
История

ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ... или поглед върху Историята като на Приказка

ecrier.bg

Исторически преглед върху създаването на ПРИКАЗКАТА и нейните СЪЗДАТЕЛИ. Книгата е написана увлекателно и достъпно, с богат илюстрован снимков материал. Настоящото заглавие обхваща аспекти от появата на ПРИКАЗКАТА като текст на ниво техническо възпроизвеждане, през творческата дейност и първите текстове, до предпоставката такива текстове да \u201Eговорят\u201C за достоверност. Изключителни наблюдения, основани на достоверни факти и документи, използвани от Съйко Съев в изграждането и онагледяването на този впечатляващ труд. Книгата спокойно би могла да се използва като помагало по философия в училище, с разнообразни исторически сведения. СЪДЪРЖАНИЕ: Увод За папируса, пергамента, хартията и мастилата За Разказвача на Приказки За самата приказка За древните стратегия и тактика или военно-историческите смехории на баба 101 Далматинци или няколко суми за демографията За Калиопа, Клио, Урания и останалите им сестри Щастието не е в парите, а в тяхното количество Бригадата на майстор Чук Епилог ЗА АВТОРА: Съйко Съев е кино и телевизионен оператор. Работил е с режисьорите Рангел Вълчанов, Константин Григориев и други. Член е на Съюза на българските филмови дейци. През 2010 г по телевизия \u201EМ-SAT\u201C като автор и водещ представя поредицата \u201EНепознатата история\u201C, два от епизодите на която са наградени от международния филмов фестивал за история и културно наследство на фондация \u201EПрофесор Петър Детев\u201C. Автор е на няколко сценария за документални и научно-популярни филми, както и на книгата \u201EИмало едно време\u2026или поглед върху историята като на приказка\u201C.   ОТКЪС ОТ КНИГАТА: СВАЛИ   © Издателство \u201EЕкрие\u201C, 2019г. Всички парва над тази книга са запазени. Текстът или откъси от него, както и търговската марка, не могат да се възпроизвеждат без съгласието на издателя.