;
Събития

Франкофонски бал в НБУ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Ресторант Артес, НБУ Организатори: Франкофонски център за академични постижения (ФЦАП) при УППО Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО) към НБУ Център за кариерно развитие и обучителни ресурси на НБУ Водещ: д-р Радосвета Кръстанова \u2013 Ръководител на ФЦАП Модератори: Ванина Нинова, студент втори курс в Бакалавърска програма \u201EМеждународна политика на френски език\u201C Петър Топарев, представител на Университетска агенция на Франкофонията в Централна и Източна Европа \u2013 антена София Участници: Преподаватели и членове на академичната общност, бивши и настоящи студенти, официални лица, външни участници Балът на франкофоните се провежда за втори път в НБУ. Той има амбицията да събере на едно познато място \u2013 ресторант Артес на НБУ - бивши и настоящи студенти, преподаватели, членове на университетската администрация, както и всички онези, които обичат френския език и франкофонската култура. Гостите на Бала са поканени да дойдат костюмирани и маскирани, като известни и любими персонажи, свързани с Франция и Франкофонията \u2013 това може да бъде известна личност или литературен, филмов, театрален или оперен персонаж. По време на Бала, всеки гост ще представи с няколко думи персонажа, в който се е превъплътил, а задача на пристътващите е да отгатнат кой е той или тя. Предвидени са специални награди за най-добър костюм и най-добро превъплъщение, като наградените ще бъдат определени чрез тайно гласуване от страна на всички участници. Събитието се организира от ФЦАП, съвместно с УППО и Центъра за кариерно развитие и обучителни ресурси на НБУ, с финансовата и логистична подкрепа на Университетска агенция на Франкофонията (AUF). Франкофонията има дългогодишна традиция в НБУ. Още в края на миналото столетие стартират бакалавърските програми \u201EПолитически науки на френски език\u201C, \u201EРоманистика\u201C (френски език, култура и литература), \u201EМениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството\u201C, последвани от магистърските програми \u201EМеждународни отношения и сравнителни политики\u201C,  \u201EМеждународни отношения и публично управление\u201C. Новост в обучението на НБУ са бакалавърските програми \u201EМеждународна политика на френски език\u201C и \u201EПриложни чужди езици за администрация и управление\u201C (с модул на френски език). В тези програми в продължение на две десетилетия се обучават и възпитават стотици студенти; те бяха важна част от историята на Университета, продължават да бъдат част от неговото многообразие и динамика, а вече са и част от настоящето и бъдещето на страната. Балът има за цел да изгради трайна връзка между поколенията студенти-франкофони на НБУ и да се създаде традиция на приемственост и взаимопомощ. Надяваме се събитието да се превърне в ежегоден празник, в място за обмен на идеи и добри практики и в още един забележим публичен символ на НБУ.