;
Събития

Изложба „Права на детето“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Изложбата представя книги и статии от библиотечните колекции на Нов български университет, свързани с правата на детето. Повод за изложбата е Световният ден на правата на човека, който се чества на 10-ти декември от 1950 г. и тридесетата годишнина от приемането през 1989 г. на Конвенцията на ООН за правата на детето. Съставената библиография към изложбата съдържа документи, които са притежание на Библиотеката на НБУ. Включени са библиографски описания на книги и статии и от бази от данни  Central and Eastern European Online Library (CEEOL), JSTOR, \u201EUniversity Press Ebook Collection\u201C на  ProQuest, \u201EAcademic Search Complete\u201C и \u201EeBook Academic Collection\u201C на EBSCO. Сред изложените издания са \u201EМеждународни аспекти на престъпленията срещу деца\u201C на Иван Петров, \u201EИзоставянето на деца - превенция и алтернативи\u201C от Моника Богданова, \u201EРъководство за прилагане на Конвенцията за правата на детето\u201C на Рейчъл Ходжкин, \u201EОсиновяването: Въпроси и отговори\u201C от Пенчо Вълков, \u201EКонвенция на ООН за правата на детето\u201C, \u201EДеца бежанци: Права на детето\u201C, \u201EСемеен кодекс: Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика. Нормативен текст\u201C и редица други. Изложбата е съпътстващо събитие на международна научна конференция \u201EТридесет години от приемането на конвенцията за правата на детето: предизвикателства и перспективи\u201C, която ще се проведе на 10. декември 2019 г. в зала 210 на първи корпус в Нов български университет.