;
Промоции

АНГАЛ МЕНТОЛ спрей за гърло 30 мл

apteka.framar.bg

Листовка: информация за пациента Ангал Ментол 2 mg\/ml+0,5 mg\/ml спрей за устна лигавица, разтвор хлорхексидинов диглюконат\/лидокаинов хидрохлорид Angal Menthol 2 mg\/ml+0,5 mg\/ml oromucosal spray, solution chlorhexidine digluconate\/lidocaine hydrochloride Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4. Ако след 3-4 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ. Какво съдържа тази листовка 1. Какво представлява Ангал Ментол и за какво се използва 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Ангал Ментол 3. Как да използвате Ангал Ментол 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да съхранявате Ангал Ментол 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 1. Какво представлява Ангал Ментол и за какво се използва Ангал Ментол е лекарство с локално действие в устната кухина и фаринкса. Има антисептичен ефект и локално обезболяващо действие. 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Ангал Ментол Предупреждения и предпазни мерки Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Ангал Ментол. Деца Не използвайте това лекарство при деца под 6-годишна възраст. Други лекарства и Ангал Ментол Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Не използвайте едновременно с други дезинфектанти. Ангал Ментол с храна, напитки и алкохол Не са необходими специални предпазни мерки. Бременност, кърмене и фертилитет Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Ангал Ментол съдържа алкохол. Моля вижте: \u201EАнгал Ментол съдържа левоментол и алкохол\u201C. Ако са спазени изброените предпазни мерки и предупреждения, Ангал Ментол може бъде използван при бременност и кърмене. Информирайте Вашия лекар, че приемате това лекарство. Шофиране и работа с машини Не са необходими специални предпазни мерки. Ангал Ментол съдържа левоментол и алкохол Ангал Ментол съдържа левоментол: бъдете внимателни при употреба при деца с анамнеза за гърчове. Ангал Ментол съдържа акохол (44,4% (v\/v) етанол) т.е, повече от 180 mg за 5 впръсквания, еквивалентни на 4,5 ml бира или 2 ml вино за 5 впръсквания. Това може да навреди на пациенти страдащи от алкохолизъм. Това трябва да се има предвид при бременни, кърмачки, деца и високорискови групи пациенти като такива с чернодробни заболявания или епилепсия, Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Това лекарство не трябва да се използва за дълъг период от време. Консултирайте се с Вашия лекар ако симптомите Ви не се повлияват или се влошават след 3-4 дни. Насочете апликатора към фаринкса и натиснете спрей помпата. Препоръчителната доза е: Възрастни и деца над 12-годишна възраст: 3 до 5 впръсквания, 6 до 10 пъти дневно. Деца над 6-годишна възраст: 2 до 3 впръсквания, 3 до 5 пъти дневно. Не използвайте това лекарство при деца под 6-годишна възраст. Ако сте използвали повече от необходимата доза Ангал Ментол При правилно използване рискът от предозиране е много малък. Симптомите на предозиране са: умора, шум в ушите, затруднено дишане, нарушения на сърдечния ритъм, нарушен контрол на гълтателния рефлекс. Ако сте пропуснали да използвате Ангал Ментол Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако сте спрели да използвате Ангал Ментол Не са необходими специални мерки. Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Много редки: алергични реакции на кожата и лигавиците; Съобщаване на нежелани реакции Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена по-долу: Изпълнителна агенция по лекарствата ул. \u201EДамян Груев\u201D № 8 1303 София Тел.:+359 2 8903417 уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се съхранява под 25°С. Не използвайте Ангал Ментол след срока на годност, отбелязан на кутията\/етикета след надписа \u201CГоден до:\u201C. Първите два символа означават месеца, следващите два или четири символа-годината. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Ангал Ментол може да се използва до 3 месеца след първото отваряне. Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда. 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Как изглежда Ангал Ментол и какво съдържа опаковката Ангал Ментол е наличен в бутилка със спрей помпа, съдържаща 30 ml спрей за устна лигавица (абсорбция през лигавицата на устната кухина). Притежател на разрешението за употреба Sandoz d.d., Словения. Производители Laboratoria QUALIPHARN.V.\/S.A., Белгия. Lek Pharmaceuticals d.d., Словения.