;
Събития

Декемврийска среща на Клуба по творческо писане на НБУ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Център за книгата \u2013 книжарница Организатори: Център за книгата департамент \u201EНова българистика\u201D Лектор: доц. д-р Емилия Дворянова Модератори: проф. Пламен Дойнов, д.н., доц. д-р Йордан Ефтимов Участници: студенти и преподаватели от НБУ Ще бъдат демонстрирани ключови упражнения за създаване на текст, които днес са сред най-важните \u201Eинструменти на вдъхновението\u201D в областта на творческото писане. Участниците ще имат възможност да се включат в упражненията.