;
Събития

Публична лекция „Практически измерения на административния процес. Симулативен съдебен процес“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Аула Организатор: департамент \u201EПраво\u201C Лектор: Любка Петрова заместник \u2013 председател на Административен съд \u2013 София \u2013 град Модератор: проф. д. н. Райна Николова Участници: студенти от програма \u201EПраво\u201C на НБУ Студентите ще се запознаят с практическите особености на административното правосъдие в Република България чрез изнасянето на публична лекция и провеждането на симулативен съдебен процес с участието на студенти. Завършва СУ \u201EСв. Климент Охридски\u201C, магистър по право със специализация \u201EПравораздаване\u201C и магистър по международни отношения със специализация \u201EПраво на Европейския съюз\u201C. 1999 \u2013 2000 г. \u2013 експерт-юрист в Министерство на търговията и туризма; 2000 \u2013 2001 г. \u2013 съдебен кандидат към Софийски градски съд; 2001 \u2013 2002 г. \u2013 Главен експерт, юрисконсулт в Министерство на икономиката; 2002 \u2013 2006 г. \u2013 адвокат в Софийска адвокатска колегия; 2007 \u2013 2012 г. \u2013 съдия в Административен съд \u2013 София \u2013 град. От 2012 г. е заместник-председател на Административен съд \u2013 София \u2013 град