;
Събития

Публична лекция „Проблемът за мярката“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 2, Зала 702 Организатор: департамент \u201EИнформатика\u201C Лектор: гл. ас. д-р Лъчезар Томов Нестандартни подходи към обучението по информатика. Проблемът за мярката - за ролята на алгоритъма на Евклид в развитието на науката математика в древна Елада. Лекцията е по история на математиката, но и косвен метод за преподаване на алгоритъма на Евклид, като продължение на идеите от конференцията във Фулда 2019. гл. ас. д-р Лъчезар Томов Основни изследователски интереси в областта на: Теория на управлението, Качество на софтуера, Управление на проекти Допълнителни изследователски интереси в областта на: Числени методи Възможности за експертиза в областта на: Теория на управлението, Качество на софтуера Преподавателски интереси в областта на: Уеб базирани приложения, клиент-сървър