;
Събития

Танцов спектакъл „Картини от една изложба“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Университетски театър Организатори: департамент \u201EТеатър\u201C Университетски театър Идея и цялостно осъществяване: гл. ас. д-р Татяна Соколова Музика: Дж.Росини, Панчо Владигеров и др. Хореографи: Татяна Соколова, Анна Пампулова, Нора Владигерова \/Германия\/ - гост Художник \u2013 костюми: гл. ас. д-р Яна Дворецка Участници: студенти от 2-ри, 3-ти, и 4-ти курс от специализации \u201EТанцов театър\u201C и \u201EАктьорско майсторство\u201C в Департамент \u201EТеатър\u201C Проектът се реализира от трима хореографи. Идеята на спектакъла е базирана върху разработката на различна тема свързана с \u201Eкартина\u201C, както и в по-широк аспект на понятието извън конкретиката на пластичното и изобразителното изкуство. Участниците в \u201EКартини от една изложба\u201C са провокирани от три различни концепции, които са свързани с темите: обектът срещу нас - нещо което гледаме (то е неподвижно и как оживява  чрез въображението), как го гледаме и как провокира тялото ни към действие, взаимоотношения и предизвикване на събития. По този начин студентите развиват индивидуалното творческо въображение в контекста на движенческото изразяване. Билети от касата на книжарницата в Корпус 2