;
Събития

Студенти разказват: Персийска приказка - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Център за книгата, Книжарница Организатори: Център за книгата Изследователски център \u201EКомпютърна и приложна лингвистика\u201C департамент \u201EМузика\u201C департамент \u201EИзящни изкуства\u201C Водещ: гл. ас. д-р Милка Хаджикотева Дискутанти: доц. д-р Ралица Мирчева гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска Древната персийска приказка за Симорг, митично същество с опашка на птица и тяло на куче, символ на земните стихии, свързано с вечното дърво на живота, ще бъде представена на английски език от студентка в програма \u201EПриложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)\u201C. Атмосферата и символиката на костюмите и образите ще бъдат пресъздадени с участието на студенти от департаментите \u201EМузика\u201C и \u201EИзящни изкуства\u201C на НБУ под ръководството на доц. д-р Ралица Мирчева и гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска.