;
Събития

Изложба „Импресии“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Коридорното пространство към Центъра по изкуствата Организатор: департамент \u201EИзящни изкуства Водещ: доц. Валентин Савчев Координатор: Станимир Божилов Участник: Соня Маркова Техника - рисуване с вълна. Използват се пластичните възможности на материала, за изобразяване в цвят на образи в пространството. Соня Маркова е бакалавър, завършил департамент \u201EИзящни изкуства\u201C в НБУ, модул \u201EСъвременна живопис и стенопис\u201C. Настоящ служител на НБУ  в департамент \u201EМасови комуникации\u201C