;
Разни

ДИСЦИПЛИНА Е НУЖНА, НО И ТЯ ТРЯБВА ДА Е УМНА

studyashtanga.com