;
Събития

Десети Атанас-Славови четения: „Провокациите на Атанас Славов – вчера и днес“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Център за книгата, Книжарница Организатори: Център за книгата департамент \u201EНова българистика\u201C Водещ: доц. д-р Йордан Ефтимов Дискутанти: проф. Михаил Неделчев, проф. Пламен Дойнов д.н., доц. Морис Фадел, д-р Мария Огойска Участници: студенти и преподаватели Превърналите се в традиция Атанас-Славови четения се провеждат за десета поредна година. Атанас Василев Славов (1930\u20132010) е български писател, изкуствовед, семиотик, поет и сценарист с международно признание. През 2004 г. дарява личната си библиотека и архивни материали на НБУ. Департамент \u201EНова българистика\u201C със съдействието на Университетски архив и Библиотеката на НБУ организира ежегодни четения в негова памет. Четенията тази година са посветени на предизвикателствата на Атанас Славов в областта на литературознанието, семиотиката, фолклористиката, историята на дизайна.