;
Събития

Възможности за студентска мобилност с подкрепата на програма „Еразъм+“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 2, Зала 408 Организатор: Бюро \u201EПроекти\u201C, Еразъм офис Водещи: Екип на Еразъм офис на НБУ Участници: Студенти; представители на Асоциацията за подпомагане на академичната общност и на Европейската студентска мрежа \u201EЕразъм\u201C Нов български университет организира поредица от информационни срещи през месеците ноември 2019 г., януари и март 2020 г., посветени на европейската програма \u201EЕразъм+\u201C и студентската мобилност. Програмата дава възможности за образование, обучение и практика в ЕС чрез мобилност на студенти, преподаватели и административен състав, посредством регламентирано сътрудничество между университети и други ключови партньори от публичния и частния сектор. По този начин се насърчава изграждането на единно европейско образователно пространство за съвместна изследователска работа, иновации, икономически растеж, пазар на труда и междукултурен диалог. Втората среща за тази академична година ще се проведе на 10 януари 2020 г. (петък) от 14:40 ч. в зала 408, корпус 2. Събитието се организира от Еразъм офиса на НБУ с участието на представители от Асоциацията за подпомагане на академичната общност (АПАО) и Европейската студентска мрежа \u201EЕразъм\u201C (Erasmus Student Network Bulgaria, ESN \u2013 NBU), и е насочено към всички студенти, обучаващи се в бакалавърски, магистърски или докторски програми на Нов български университет.