;
Събития

Семинар „Мониторинг и анализ на съдържание“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Зала 310 Организатор: департамент \u201EМасови комуникации\u201C Водещ: Христо Климентов   Модератор: доц. д-р Евелина Христова Участници: Студенти, преподаватели и гости на департамент \u201EМасови комуникации\u201C Събитието е част от семинар \u201EЗнания за ПР практици и журналисти\u201C на департамент \u201EМасови комуникации\u201C и си поставя за цел да запознае студентите с професионалисти от практиката в сферата на пъблик рилейшънс и журналистиката. Христо Климентов е завършил специалностите \u201EМасови комуникации\u201C в Нов български университет и  \u201EИнформационна и управляваща техника\u201C в Технически университет - София. През 2002 г. започва работа в една от първите частни информационни агенции \u2013 \u201EФокус\u201C. Там поетапно преминава през длъжностите началник-отдел \u201EАрхив\u201C и \u201EКлипинг и радиопрослушване\u201C, а когато напуска \u201EФокус\u201C през 2008 г., е бил началник-звено \u201EИнформация\u201C. След това създава първия публичен интернет регистър на PR специалистите в България, както и информационния сайт за PR, маркетинг, реклама и медии PRKernel. Основател е на компаниите Global Mention и MediaPoint. Експерт е в областта на медийните анализи и мониторинга на медийна информация и проследяването й през различните информационни канали. Член на съвета за саморегулация в рекламата.