;
Събития

Изложба „Българската литература и култура между двете световни войни на страниците на сп. Златорог“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Библиотека, 1 етаж  Организатор: Библиотека Изложбата представя книги и статии от библиотечните колекции на Нов български университет, свързани с публикациите и дейността на списание Златорог. Повод за изложбата е 100-годишнина от създаването на изданието. Списание Златорог се публикува месечно, негов основател и главен редактор е Владимир Василев. Тиражът му достига 3000 екземпляра. Първата книжка излиза 1920 г., а последната 1943 г. На неговите страници се събират значими събития от българската литература и култура. Отпечатва оригинална и преводна литература, новини и отзиви за театър, изобразително изкуство, музика и кино. Съставената библиография към изложбата съдържа документи, които са притежание на Библиотеката на НБУ. Включени са библиографски описания на книги и статии от бази от данни Central and Eastern European Online Library (CEEOL), \u201EeBook Academic Collection\u201C на EBSCO, JSTOR и Научния електронен архив на НБУ. Сред изложените документи са: \u201EЗлаторожката връзка: Петър Динеков - Владимир Василев, два портрета в ретро - от натура (73 неизвестни писма)\u201C от Евелина Белчева, \u201EНа Бога най-светлия син\u201C от Надежда Александрова, изданията на \u201EБългарска литературна периодика: Приносът на периодичния печат в развитието на българската литература 1878-1944\u201C от Иван Богданов от 1982 г., 1995 г. и 2016 г., \u201EБараж от литературни формули\u201C на Владимир Василев, \u201EНемската култура в българската периодика от 20-те години на XX в.: (Сп. Златорог, Хиперион, Везни и Пламък)\u201C от Даниела Дечева, \u201EИстория на българската литературна критика: Т. 3.: От края на Първата световна война до средата на 40-те години\u201C от Пантелей Зарев и том 1 и 2 на \u201EКритическото наследство на българския модернизъм\u201C със съставител и редактор Едвин Сугарев и други.