;
Събития

Семинар „Нов евристичен алгоритъм за изследване структурата на протеини в 2D HP-модела на Дил“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 2, Зала 702 Организатор: департамент \u201EИнформатика\u201C Водещ: ас. д-р Слав Ангелов Изследване структурата на протеини е актуален и все още не решен напълно проблем от био информатиката. Структурата на протеин доказано обуславя неговите свойства. Това намира приложение в биологията и медицината. В този труд се разглежда представянето на протеин чрез HP модела на Дил \u2013 доказано NP сложна задача. Разработен е евристичен алгоритъм, който се справя отлично с малки протеини и намира добри решения при по-големи такива. Основни изследователски интереси в областта на: регресионен анализ, извличане на знание (data mining), иконометрия Допълнителни изследователски интереси: алгоритми, финансова математика, оценка на риска