;
Събития

Семинар „Представяне на преподавателска мобилност по програма „Еразъм+“ на гл. ас. д-р Теодора Ризова в Heilbronn University (Германия)“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 2, зала 607 Организатор: департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C, направление \u201EТуризъм\u201C Водещ: гл. ас. д-р Теодора Ризова Участници: преподаватели и студенти от бакалавърска програма \u201EУправление на туризма\u201C \u2013 редовно и дистанционно обучение и магистърска програма и \u201EМениджмънт на туристическия бизнес \u201C \u2013 редовно и дистанционно обучение От 9 \u2013 13.12.2019 г. гл. ас. д-р Теодора Ризова представи пред студенти и преподаватели от факултета по Международен бизнес, катедра \u201EТуризъм\u201C на Heilbronn University (Германия), НБУ и обучението в направление \u201EТуризъм\u201C, както и изнесе лекции пред немските студенти по Индустрия на гостоприемството.