;
Събития

Семинар „Езици на сигурността“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 2, Зала 112 Организатор: департамент  \u201EНационална и международна сигурност\u201C Водещ: инж. Димитър Димитров Модератор: проф. д-р Венелин Георгиев Участници: студенти и преподаватели от Нов български университет Темата на събитието е пряко свързана с лекционните и практическите курсове на магистърска програма Киберсигурност. Целта е да се представи иновативна идея за комбиниране на универсални теоретични методи и средства за създаване на инструмент, повишаващ ефективността при измерване и оценяване на способностите за киберсигурност на организацията. Инж. Димитър Димитров е завършил магистърска програма Киберсигурност на Нов български университет, след което е зачислен като свободен докторант по програма Стратегии и политики за киберсигурност. В момента работи в международна компания като консултант в сферата на информационните технологии и сигурността.