;
Събития

Публична лекция „Как се постига успех на европейския туристически пазар – с диплома или с практика?“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 2, Зала 304 Организатор: департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C Лектор: Любен Кънчев, заместник-министър на туризма Модератор: доц. д-р Соня Алексиева Участници: студенти от БП \u201EУправление на туризма\u201C - курсове Бизнес комуникации в туризъм, Хотелиерство и ресторантьорство и др. В рамките на темата заместник-министър Любев Кънчев ще представи пред студентите темите за ефективните комуникации в туризма, промените в туристическата индустрия след фалита на компанията Томас Кук и позиционирането на България на европейската туристическа карта. Ще бъдат дискутирани актуалните въпроси за  необходимостта от обединяване на академичното образование по туризъм с практиката по туризъм в реална среда, ползата от продължаващото обучение по туризъм през целия живот в контекста на глобалните проблеми в развитието на световната туристическа индустрия. Гост-лекторът е заместник-министър на туризма, експерт по въпросите на международния туризъм, с богат опит в областта на културната индустрия и маркетинга.