;
Събития

Представление „Драматургични диалози“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Университетски театър Организатори: Университетски театър департамент \u201EТеатър\u201C Водещ: проф. д-р Ева Волицер Участници: студенти от курс \u201EАктьорско майсторство за всички\u201C Младите актьори изследват драматургичния потенциал на световно утвърдени автори. Всеки драматургичен диалог разкрива действието и характерите като детайли от цялата пиеса. Познанието върху различни драматурзи разширява литературния кръгозор на младите актьори и съдейства за задълбочаване на актьорските средства и умения.