;
Събития

Открита репетиция „Тенеси Уилямс. Всичко за вдъхновението (Три едноактни пиеси)“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Университетски театър Организатори: Университетски театър департамент \u201EТеатър\u201C Водещ: проф. д-р Ева Волицер Участници: студенти от програма \u201EАктьорско изкуство\u201C Тенеси Уилямс вълнува актьори, режисьори и публика с дълбоката чувствителност на драматургичните образи, с тяхната крехкост и сила, поезия и ранимост, сложна душевност и вътрешни противоречия. Той е благодат за актьорите, които се посвещават да търсят и пресъздават истината за човека и света. Сложните характери на неговите герои са висока цел за стремеж и постигане от един млад актьор.Трите едноактни пиеси на Тенеси Уилямс: \u201EПредназначено за събаряне\u201C, \u201EНещо неизказано\u201C и \u201E Стъпканите петунии\u201C са предизвикателство пред студентите, които се обучават в актьорско изкуство и в изграждането на сложни психологически характери на сцената. Изображение: https:\/\/www.twstl.org\/