;
Събития

Публична лекция „Предизвикателства пред сигурността в туризма – факти, тенденции и прогнози“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Зала 217 Организатор: департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C Лектор: проф. д-р Николай Арабаджийски Модератор: доц. д-р Соня Алексиева Участници: студенти от курса BUTB 500 \u201EКонфликти и кризи в туризма\u201C и ВАТВ 735 Хотелиерство и ресторантьорство Все по-актуалната тема за проблемите и тенденциите пред сигурността и безопасността в туристическата индустрия, предизвиква закономерен интерес и в студентите по туризъм на фона на последиците от конфликтите и терористичните актове в световен мащаб. В рамките на семинара: \u201EПредизвикателства пред сигурността и безопасността в туристическата индустрия\u201C на департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C, планиран в есенния семестър на учебната 2019\/2020 г., екип от преподавателите - проф. д-р Николай Арабаджийски и доц. д-р Соня Алексиева представят една от най-дискутираните днес теми в туристическата индустрия и в частност и в България.