;
Събития

Семестриален концерт-изпит - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Зала 501 Организатор: департамент \u201EМузика\u201C Водещ: гл. ас. д-р Илиян Парасков Участници: студенти от класовете на гл. ас. д-р Ангел Заберски и гл. ас. д-р Илиян Парасков Събитието е важно за студентите заради нуждата от изява пред публика и своите колеги. По традиция в края на всеки семестър се събираме за да направим анализ и оценка на свършената работа през периода. Набелязваме теми и задачи за следващия семестър. Винаги подобна изява за студентите е желана и градивна.