;
Събития

Най-бедното място на земята

theatrevazrajdane.bg

Видео: Биляна Кирилова\nКонсултант: Петър Денчев\nУчастват: Станислава Коцева, Георги Богданов, Георги Златарев, Димитър Бисеров, Георги-Маноел Димитров, Борис Луканов, Албена Георгиева, Пламен Манасиев, Румен Драганов\nНай-бедното място на земята е пространството на духовността и  поезията. А от поезия \u201E се нуждаят само нещата, от които не се нуждае никой. Тя е най-бедното място на цялата земята. И тя е място свято\u201C \u2013 пише известната руска поетеса Марина Цветаева в отговор на развилнелия се  брутален прагматизъм, страх и цинизъм, който властва в Съветския съюз.\n\u201EНай-бедното място на земята\u201C е спектакъл за извънредната, никому не нужна поетеса, която отдава живота си, за да остане вярна на принципите си. Извънредността, изключителността и несъвместимостта с ординерния живот на тази толкова  ярка личност изпълва съзнанието с въпроси за същността на съществуването и неговото реално случване. Цветаева  поставя  много висока летва \u2013 морална, човешка и творческа \u2013 цел е абсолюта, досега с незримото, огромното, надтелесното. Целият живот на поетесата е безкрайна парадоксална история за невъзможното присъствие на твореца в един толкова материален и осезаем свят.\n