;
Обяви за работа

ГЛАВЕН ГОТВАЧ-Сл.Бряг

infea.bg

Реф.№     ГГ

Регион:     Бургас

Подрегион:   к.к. Слънчев бряг

Категория:    Хотели

Ниво:             Служители

Тип заетост: пълен работен ден, сезонна


За наш клиент, фирма собственик на престижен хотел в Слънчев бряг и прилежащ към него ресторант със система на изхранване All inclusive търсим ГЛАВЕН ГОТВАЧ за сезон 2020 със следните изисквания:

*Завършено средно/средно професионално образование

*Документ за квалификация в сферата -задължително

*Професионален опит като Главен готвач-задължително

*Добри познания за работа със система НАССР

*Ръководни и организационни умения придобити с опита

*Качества за изграждане на екип и налагане на правила

*Лична организираност, отговорност и прецизност в работата

*Професионално отношение към задълженията и персонала

*Нагласа за динамична работа в екип от професионалисти


Длъжностните задължения включват:

-Организация по изхранване на туристи/500 / система All inclusive

-Координиране работата на персонала в кухнята

-Следене за стриктно спазване на технологичния процес

-Изготвяне на менюта, заявки и спазване на бюджетни рамки

-Проверка за спазване на хигиенни норми и правила за безопасност

-Други задължения съотносими към длъжността


Работодателят предлага:

*РВ на кухнята-6.00 ч-22.00 ч

*РВ на гл.готвач -организирано спрямо храненията

*РЗ-2500 -3000 нето ,в зависимост от опита,ТД,СО съгласно КТ

*Финансова коректност и предвидимост на доходите

*Позитивна среда и сериозна ангажираност към служителя

*Професионална реализация във фирма с високи стандарти

*Осигурена квартира, други придобивки и отлични условия на труд


Необходими документи - актуална автобиография с подробно описан трудов опит

Кандидати от Бургас могат да подават документи в офиса на агенция ЖАР, ул.Пейо Яворов 22


Удостоверение за посредническа дейност по наемане на работа в Република България №2738/15.02.19