;
Събития

„Playback“ спектакъл - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Университетски театър Организатори: департамент \u201EТеатър\u201C Университетски театър Водещ: гл. ас. д-р Антоанета Петрова Участници: студенти от програмите на департамент \u201EТеатър\u201C Станете част от Playback театър с гл. ас. д-р Антоанета Петрова \u2013 преподавател към департамент \u201EТеатър\u201C. Playback e спонтанно създаден импровизационен диалог между публика и актьори, огледало на преживяванията на зрителите. В основата на Playback е идеята за обмяна на опит и промяна на въвлечените в него участници - разказвач, актьори и публика. Разказвачът публично ни дарява с лична история за реални хора и събития. Актьорите, рискувайки неуспех в честен диалог, креативно отразяват незримото и перспективата в разказа, визуализирайки отговорите, които разказващият несъзнавано търси у себе си. Публиката ни дарява с дълбоко внимание. Билети от Книжарницата, Корпус 2.