;
Събития

Семинар „Маркетинг в онлайн търговията – тенденции и предизвикателства. Потребителско пътуване в света на онлайн пазаруването“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Семинарна зала на библиотеката Организатор: Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания Водещ: Мария Димчева Модератор: гл. ас. д-р Рени Янкова Участници: студенти от НБУ На семинара ще бъдат представени тенденции и предизвикателства за маркетинга в силно актуалната днес сфера на дигиталната търговия. Ще бъде разгледан корпоративния бранд еMAG и света на онлайн пазаруването. Мария Димчева е родена през май, обича готвенето и пътуванията и от около 9 години маркетинга е нейна съдба. Има интересен и разнообразен опит \u2013 работила е в малка дигитална агенция, после във FMCG сектора в ролята на бранд мениджър, а в настоящия момент оглавява маркетинг екипа на eMAG България. Има интереси и ноу хау в сферата на бранд мениджмънта, на дигиталния маркетинг и на онлайн търговията, които ще сподели със студентите от НБУ!