;
Събития

Семинар „Коучинг подход при обучение на персонал. Групов коучинг.“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Зала 307 Организатор: департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C Лектор: Теодора Каменова, РСС Модератор: гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова Участници: Студенти от МП \u201EУправление и развитие на човешките ресурси\u201C на департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C Водени от предизвикателството да ви представим различни варианти как мениджърите в организацията могат да получат подкрепа и да организират ресурсите си, за да изградят приобщаваща среда за своите подчинени, поканихме г-жа Теодора Каменова \u2013 сертифициран коуч, която да ви разкаже повече за това какво е коучинг и има ли място той в българските предприятия. Студентите ще имат възможност да участват в групова коучинг сесия. Г-жа Теодора Каменова  е акредитиран професионален коуч и Ментор коуч към Международната Коуч Федерация. В своята над 500 часа практика като индивидуален, групов и екипен коуч за ефективно и автентично общуване тя партнира на клиентите си да развият хармонични, автентични и продуктивни взаимоотношения, да постиганат устойчиви резултати и траен успех в професионален и личен план. Теодора има над 20 годишен опит като професионален преводач и 16 години опит в международна правителствена организация, Корпус на мира на САЩ.