;
Трениране на Успешни Учители (ТУУ)

Трениране на Успешни Учители (ТУУ), Модул 2, Пловдив 8-9.02

infea.bg

Практически семинар по програмата „Трениране на Успешни Учители“ (ТУУ), Модул 2, на д-р Томас Гордън

Пловдив 8-9.02.2020 в Занималнята на Маги от 9:00 часа

Одобрена със заповед N:РД 09-994/07.06.2018


Чий е проблемът? Мой, на ученика или на родителя?

Как да разрешаваме конфликти с децата /учениците и другите , така, че никой да не губи?

Кои са неуспешните начини за разрешаване на конфликти?

Ценностни сблъсъци и защо учители/ученици, деца/родители попадат в конфликти отнасящи се до тяхната вяра и възгледи?

Посредничество при конфликти между деца/ученици

Гладко протичане на родителските срещи


На тези и ред други въпроси по лесен, достъпен и практически начин отговаря и обучава участниците тренинга по ТУУ Модул 2.


Практическият семинар е насочен към учители , възпитатели и педагогически кадри работещи с деца и ученици от всякаква възраст.

Семинарът е отворен и за родители на деца в предучилищна и училищна възраст

Форма на обучение присъствена 16 ч./1 квалификационен кредит


В днешно време учителите са изправени пред редица предизвикателства и имат хиляди задължения , които изяждат от тяхното време и енергия. Освен знанията, които преподават са изправени пред ред други ситуации и различни поведения на децата и учениците , работа с родители, колеги, трябва да подкрепят, възпитават, да дават обратна връзка.


ТУУ е създадена през 1965 година от три пъти номинирания за Нобелова Награда американски психолог д-р Томас Гордън. Това е първата програма в света, която дава възможност на хиляди учители и възпитатели да се запознаят и обучат в умения за ефективно общуване и разрешаване на конфликти, необходими за създаване и поддържане на ефективна и продуктивна учебна среда. ТУУ успешно се преподава до днес в над 45 страни по света .


За повече информация, отзиви на участниците по света, научни изследвания посетете:

https://www.gordontraining.com/contact-us/international-t-e-t/


Практическият семинар по програмата ТУУ чрез интерактивни дейности на база учене чрез действие и личен опит помага на педагогическите професионалисти да придобият умения за ефективно общуване и разрешаване на конфликти с децата и учениците и да се справят бързо и лесно с различните предизвикателства в класната стая.Място на провеждане

Занималнята на Маги / Пловдив , Централна градска част

Ул.Авксентий Велешки 38, ет 3

Обучител:

Дарина Георгиева, 49 г.

Представител и обучител за България на институт Gordon Training International

Сертифициран обучител по програмата Трениране на Успешни Учители (ТУУ)

на институт Gordon Training International за България

Контакти:

GSM: 0898579018

Времеви рамки,график

Времетраенето на практическия семинар е разпределено в 2 дни (9:00-18:00), (9:00-16:00)


Всеки участник получава работна тетрадка и ролеви карти необходими за практическите упражнения.


Цени за за провеждане на обучение на педагогически специалисти с издаване на квалификационни кредити и/или международен сертификат на английски език

МОДУЛ 2

90 лв. за участник в група до 16 участника

Изисква се заявка участие /потвърждение, която да съдържа следната информация:

Трите имена на участника

Наименование на образователната организация/месторабота

Контакти за записване и изпращане на необходимите документи

info@gordonbulgaria.com

gordonbulgaria@gmail.com

www.gordonbulgaria.com

0898579018 , Дарина Георгиева , представител на Gordon Training International


Данни на обучителната организация

ЕИК/БУЛСТАТ 204706357

Гордън Груп България 2017 ЕООД

Бургас , ул. Константин Фотинов 22

МОЛ Дарина Георгиева

Райфайзен Банк/BIC RZBBBGSF

BG56RZBB 91551009820086


Основание за плащане на такса участие до 30.01.2020 с издаване на удостоверение с квалификационен кредит/или международен сертификат за участие

Участие в практически курс ТУУ, Модул 2

Данните и информацията са публикувани на адрес: www.iropk.mon.bg